WSPÓŁPRACA – Dlaczego MY?

Dlaczego warto z nami współpracować:

  • Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015
  • Posiadamy polisę ubezpieczeniową o wartości 4.000.000 euro co daje naszym kontrahentom gwarancje pokrycia straty mogącej powstać na skutek niewłaściwego świadczenia usług lub ich nie wykonania.
  • Jesteśmy zakładem pracy chronionej udzielającym zwolnień z wpłatach na PFRON. Wysokości ulg jakich udzieliliśmy naszym Klientom stanowiły kwoty w wysokości ok 50 % wartości netto usługi.
  • Wykonując zlecone zadania swoim personelem jak i przejmując Państwa pracowników, bierzemy na siebie wszystkie związane z tym obowiązki w tym rozliczenia księgowo-kadrowe, szkolenia, badania, wyposażenia w sprzęt i jego serwis oraz pełną koordynację usług. Daje to Państwu możliwość skupienia się na własnych celach.
  • Prowadzimy działalność jak wyżej od 1998 roku.
  • Współpracujemy nieprzerwanie z wieloma kontrahentami od lat.
  • Używamy wyłącznie środków posiadających wymagane prawem atesty w tym PZH
  • Nasi kontrahenci potwierdzili zadowolenie z naszych usług przez listy referencyjne.
  • W zakładach największych kontrahentów mamy ponad 200 zatrudnionych przez nas pracowników realizujących powierzone zadania.
  • Park maszynowy to kilkaset urządzeń, sprzętów i pojazdów w ciągłej pracy.