Wydzielenie i przekazywanie usług.

Korzyści

  • Poświęcenie większej ilości czasu na wykonywanie czynności statutowych,
  • Oszczędność czasu pracy poświęcanego czynnościom pomocniczym,
  • Lepsza jakość wykonywanej pracy, profesjonalizm,
  • Stosowanie nowoczesnych technologii, materiałów oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadanego parku maszynowego,
  • Właściwa gospodarka zasobami ludzkimi oraz poprawa przygotowania zawodowego pracowników,
  • Korzyści finansowe z tytułu wydzielenia usług do zakładu pracy chronionej,
  • Poprawa komfortu pracy pozostałym pracownikom.